REGULAMIN

Regulamin obowiązuje od 13.12.2021.

 Dotyczy osób biorących udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, konsultacjach prowadzonych przez firmę Aim High, a także osób przebywających na terenie obiektu.
Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkować wyproszeniem z zajęć.

 1. PLAC TRENINGOWY 
  1. Wejście na plac jest możliwe tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia. W przypadku wcześniejszego przybycia należy zaczekać w poczekalni przy placu lub na chodniku przy lotnisku. 
  2. Oczekując na zajęcia należy umożliwić innym osobom wejście i wyjście zarówno z placu, jak i poczekalni. 
  3. Zabronione jest korzystanie z przeszkód znajdujących się na placu bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.
  4. Należy kontrolować aby psy nie sikały na przeszkody treningowe. W przypadku obsikania przeszkody należy niezwłocznie zmyć mocz wodą. 
  5. Na terenie placu i poczekalni należy sprzątać po swoim psie (odchody, swoje zabawki itp) a nieczystości wyrzucić do kosza na śmieci. 
  6. Psy należy trzymać na smyczy, chyba że prowadzący zajęcia wyrazi zgodę na puszczenie psa.
  7. Za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone w mieniu i osobie przez psa, właściciela, osoby towarzyszące odpowiada opiekun/właściciel psa – dotyczy m.in. umyślnego bądź nieumyślnego zniszczenia rzeczy znajdujących się na placu (np. pogryzienie, połamanie sprzętu).
 2. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
  1. “Godzina lekcyjna” trwa 45-60 minut w zależności od grupy, pogody itp.
  2. Aby wziąć udział w zajęciach należy być na nie wcześniej zapisanym. 
  3. Podczas zajęć należy szanować innych uczestników, w miarę możliwości nie utrudniać pracy pozostałym (trzymamy odpowiedni dystans między psami), nie należy pozwalać skakać psom na ludzi i psy. 
  4. Zajęcia odbywają się zgodnie z podanymi wcześniej terminami, wszystkie terminy dodatkowe (np. odrabianie) są ustalane z całą grupą. 
  5. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku niesprzyjającej pogody lub zdarzeń losowych osoby prowadzącej. Informacja o odwołaniu zajęć jest wysyłana najpóźniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem lekcji. Odwołane zajęcia są odrabiane w kolejnym terminie. 
  6. Odrobienie nieobecności uczestnika jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia do osoby prowadzącej najpóźniej 8 godzin przed planowanymi zajęciami, w przeciwnym razie zajęcia przepadają. Odrobienie odbywa się z grupą równoległą lub w wybranej przez osobę prowadzącą innej grupie.
  7. Biorąc udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia, filmy) w sieci
   i mediach społecznościowych w celach promocyjnych firmy.
  8. Samodzielny udział w zajęciach osób nieletnich możliwy jest tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 1. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
  1. Możliwa jest płatność gotówką, przelewem BLIK na telefon lub przelewem tradycyjnym.
  2. Płatność za kurs należy uregulować w całości za cały kurs najpóźniej podczas pierwszych zajęć rozpoczynających dany kurs.
  3. Płatność za zajęcia pojedyncze (nie w kursie) należy uregulować każdorazowo na koniec zajęć, chyba że
   obowiązuje przedpłata (dotyczy głównie warsztatów i seminariów).
  4. Płatność za spotkania indywidualne należy uregulować każdorazowo na koniec zajęć.
  5. Zwrot płatności za zajęcia w kursie, możliwy jest tylko w przypadku zgonu psa. W przypadku ciężkiej choroby psa możliwe jest dopisanie uczestnika do kolejnej edycji kursu po wyzdrowieniu. W innych przypadkach zwroty nie są realizowane.
 1. Wejście na obiekt jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.